لینک های دسترسی

Breaking News

تأثیر حملات دوگانه بر باشندگان آسلو


تأثیر حملات دوگانه بر باشندگان آسلو

طوری که به نظر میرسد، زندگی در آسلو صبح روز سه شنبه شکل عادی را اختیار کرده باشد، اما وقوع حملات روز جمعه تا هنوز در ذهن مردم تازه مانده است.

یکی از فروشندگان لباس در نزدیکی محل حادثه میگوید باوجود هراسی که از وضع فعلی دارد، نمیخواهد اشخاصی مانند مهاجم حملات روز جمعه زندگی وی را اداره نمایند.

یکی از باشندگان دیگر، که مخروبه ها را پاک کاری میکرد گفت زندگی باید ادامه یابد.

محمد فرح که اصلاً از سومالیا میباشد و رانندۀ تکسی است از این خوشحال میباشد که متهم حملات دستگیر شده است.

XS
SM
MD
LG