لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما از کامیابی ها و چالش ها درافغانستان و پاکستان صحبت کند


اوباما از کامیابی ها و چالش ها درافغانستان و پاکستان صحبت کند

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه درمورد وضعیت مساعی ایالات متحده وناتو درافغانستان صحبت می کند. دن رابینسون، خبرنگار ارشد صدای امریکا در قصر سفید گزارش می دهد که سخنان آقای اوباما و مامورین ایالات متحده تکمیل شدن ارزیابی حکومت از کامیابی ها و چالشها درافغانستان وپاکستان، واقدام به خنثی نمودن القاعده و تندروان را نشان خواهد داد.

گزارش متوقعه تیم امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده شامل دیدگاه های ادارات چندگانه حکومت و اردوی ایالات متحده درمورد وضعیت درافغانستان است.

با مطالعه سخنان قبلی رییس جمهور امریکا، قصر سفید گفته است شگفت آوری عمده یی وجود نخواهد داشت واینکه درواقع درگزارشات رسانه ها به حیث بررسی عمده تازه ترین یک رشته ارزیابی ها ازاوضاع درمنطقه خواهد بود.

رابرت گیبس، مسوول دفتر مطبوعاتی قصر سفید مقایسه ها بین سخنان روز پنجشنبه و سخنرانی آقای اوباما در یک سال قبل در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت کم اهمیت جلوه داد.

آقای اوباما در آن سخنرانی افزایش 30 هزار عساکر علاوگی را با هدف فشار بر قوای طالبان در ساحات مهم افغانستان اعلام کرد. قوای آنها جنرال دیوید پیترییس، قومندان جدید ایالات متحده ناتو را قادر ساخت ستراتژی های او را به اجرا گذارد.

گیبس گفت رییس جمهور از پیشرفت در بطی ساختن پیشرفت قوای طالبان، وموفقیت در مساعی مبارزه با دهشت افگنی با هدف خنثی ساختن رهبری ارشد القاعده، گزارش خواهد داد. گیبس توجه کلی آقای اوباما را به طور خلاصه این گونه بیان کرد.

گیبس گفت: " رییس جمهور یک سلسله ازاهدافش را در سخنرانی در وست پوینت بیان کرد. آیا ما با این ستراتژی به آن اهداف نایل شدیم؟ چه کاری موثر واقع شده است؟ چه کاری باید صورت گیرد؟ چه پیشرفتی ما داشته ایم؟ چه چالش هایی فرا روی ما باقی است و چگونه ما به آن چالش ها برخورد می کنیم؟"

سخنان رییس جمهور اوباما جلسه مجوزه نهایی تیم امنیت ملی خاص او برای افغانستان وپاکستان را دنبال می کند. هیلری کلنتن، وزیرخارجه ورابرت گیتس وزیردفاع نیز انتظار می رود به خبرنگاران در قصر سفید گزارش دهند.

XS
SM
MD
LG