لینک های دسترسی

بحث مامورین ایالات متحده درمورد ستراتژی افغانستان


بحث مامورین ایالات متحده درمورد ستراتژی افغانستان

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده در بررسی ستراتژی ایالات متحده برای افغانستان وپاکستان که وی روز پنجشنبه اعلام کرد به پیشرفت در افغانستان، ومساعی همکاری با همسایه آن کشور یعنی پاکستان، جنگ علیه القاعده ومتحدین تندرو آن اشاره کرد.

اوباما گفت: " ما به اخلال، نابودی، و شکست القاعده درافغانستان وپاکستان، وجلوگیری ازقابلیت آن برای تهدید امریکا و متحدین مان درآینده توجه داریم."

آقای اوباما گفت ایالات متحده وشرکای آن برای نیل به اهداف خویش در "مسیر درستی" قرار دارد، و او تصویری گسترده از حضور نظامی امریکا در افغانستان تقدیم کرد.

رییس جمهور اوباما ظرف 24 ساعت قبل ازنشر این بررسی، با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان درمورد یافته های گزارش واقدامات آینده صحبت کرد.

این بررسی از همان استراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان بود که یک سال قبل رئیس جمهور ایالات متحده آنرا در پوهنتون نظامی ویست پاینت اعلام نمود.

در ارتباط به بررسی استراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده در قسمت همکاری ملکی و نظامی پاکستان گفت که چنین همکاریی ها منجر به نتایج ملموس در منطقه شده است.

حین سخنرانی در کنار رئیس جمهور اوباما، بسیاری از سوالات خبرنگاران به خانم کلنتن، رابرت گیتس، وزیردفاع وجیمز کارترایت، معاون لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده درمورد چگونگی عملکرد با پاکستان بود.

خانم کلنتن گفت: "آنها 140 هزار عسکر را از سرحد با هند انتقال دادند. آنها جنگ دوامدار را علیه دشمنان شان که نیز متحدین دشمنان ما می باشند، به راه انداختند. آنها آنچه در نموده اند که ما تهدید مهلک برای استقلال واقتدار طولانی مدت برای پاکستان می دانیم. آن چیزی که ما دو سال قبل پیش بینی می کردیم آنها انجام خواهند داد، چنان نبود. آنها به تعهدات شان عمل کردند."

رابرت گیتس، وزیردفاع گفت راه خروج از دخالت عمدۀ نظامی برای ایالات متحده و متحدین آن، درحالی توقف و معکوس ساختن پیشرفت طالبان، کاهش قابلیت های طالبان، و مردود شمردن کنترول گروهی بر مراکز عمده نفوس می باشد که حکومت افغانستان مصروف ظرفیت سازی است.

رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید از پاسخ به سوالی درمورد اینکه نتیجه گیری و درک رییس جمهور اوباما از چگونگی قابل اعتماد بودن شراکت حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان خودداری نمود.

XS
SM
MD
LG