لینک های دسترسی

Breaking News

ختم اجلاس ناتو در شیکاگو


رهبران ناتو در اجلاس دو روزۀ شهر شیکاگو برنامه "انتقال غیر قابل برگشت" را نهایی کردند.

اعلامیۀ نهایی این اجلاس روز دوشنبه به نشر رسید که خواهان تعهدات جامعۀ جهانی روی تقویت دراز مدت نیرو های امنیتی افغان می باشد. در این اعلامیه آمده است که تمویل مالی به افغانستان روی اصول به شمول شفافیت، حسابدهی و اقدامات علیه فساد اداری استوار خواهد بود.

این سند برنامه های را برای عساکر به رهبری ناتو در افغانستان به تصویب می رساند که طی آن تمام ماموریت های محاربوی تا اواسط سال 2013 به نیرو های افغان محول شده و تمام نیرو ها در اخیر سال 2014 که ماموریت محاربوی ختم می شود، افغانستان را ترک خواهند کرد.

یک هدف بزرگ ناتو توافق روی تعهدات قابل اعتماد برای کمک و حمایت از پیشرفت افغانستان می باشد. آنچنانیکه رئیس جمهور اوباما گفت- پیشرفت های مشکل به دست آمده حفظ شود."

آقای اوباما تعهد سپرد که جامعۀ بین المللی افغانستان را ترک نخواهد کرد. وی گفت "همینکه افغانستان به پا بایستد، تنها ایستاده نخواهد شد."

اندرس فو رسموسن منشی عمومی ناتو گفت از سال 2015 به بعد حضور مشورتی و حمایه یی ناتو در افغانستان انتظار برده می شود که کشور های شامل نیرو های آیساف بر اساس سهم خود، نیازمندی های اردو و پولیس افغان را در سال های آینده پرداخت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG