لینک های دسترسی

مجادلۀ رئیس جمهور اوباما با کانگرس


مجادلۀ رئیس جمهور اوباما با کانگرس

رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر از کانگرس خواست تا برای ایجاد شغل، ایالات متحده را نسبت به سیاست ترجیح دهند.

آقای اوباما در جریان بیانیۀ هفته وار خویش از کانگرس تقاضا نمود تا لایحۀ احداث سرک ها را تصویب نماید، آن لایحه در برگیرندۀ بازسازی سرک ها، پل ها و میدان های هوایی است که باعث ایجاد مشاغل میگردد.

رئیس جمهور همچنان از قانون گذاران خواست تا کاهش مالیۀ معاشات را تمدید نماید که طبق آن هر خانواده میتواند در سال یک هزار دالر پس انداز نماید. آقای اوباما گفت، این نظریاتِ قابل درکِ است که مورد حمایت جمهوری خواهان و دموکرات ها قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG