لینک های دسترسی

تقاضای اوباما از کانگرس مبنی بر تمدید کاهش مالیات


تقاضای اوباما از کانگرس مبنی بر تمدید کاهش مالیات

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از مردم میخواهد تا اعضای کانگرس را به تمدید کاهش مالیه در استحقاق معاشات ترغیب نمایند که سال گذشته برای خانواده های متوسط مبلغ یک هزار دالر را بخشش کرد.

معیاد این کاهش مالیه قرار است به تاریخ 31 دسمبر پایان یابد.

این پیام آقای اوباما در جریان بیانیۀ هفته وار وی به روز شنبه یک روز بعد از آن نشر شد که خبر کاهش سطح بیکاری و ایجاد 120 هزار شغل در وظایف سکتور خصوصی در ماه گذشته به نشر رسید.

رئیس جمهور اوباما میگوید، تمدید کاهش مالیه در استحقاق معاشات در ایجاد همچو تمایلات مثب کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG