لینک های دسترسی

درخواست تازه رئیس جمهور اوباما از کانگرس


درخواست تازه رئیس جمهور اوباما از کانگرس

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اعضای حزب دموکرات در کانگرس را تحت فشار قرار می دهد تا ریچارد کوردری را که وی به عنوان رئیس اداره جدید حمایت از مصرف کننده گان تعیین کرده است، مورد تایید قرار دهند.

رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانی هفته وار خود به روز شنبه اعضای کانگرس را ترغیب کرد تا برای امریکایی ها که نیاز به حمایت دارند، حمایت های را فراهم نمایند که قرضه دهنده های تعمیرات، کارفرمایان و حصول کننده گان قرضه از آنان سو استفاده به عمل نیاورند.

رئیس جمهور اوباما همچنان گفت که بسیاری از افراد در وال ستریت با سو استفاده از مصرف کننده گان، پول هنگفتی را به دست آورده اند.

وی همچنان از اعضای کانگرس خواست تا پلان کاهش مالیات برای مامورین را که قرار است معیاد آن در اخیر همین ماه به پایان برسد، تصویب کنند.

XS
SM
MD
LG