لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: کانگرس باید با حکومت بحران مالی را حل سازد


اوباما: کانگرس باید با حکومت بحران مالی را حل سازد

درحالیکه مباحثات روی حل بحران بودجه و افزایش حد برداشت قرضه در ایالات متحده شدت گرفته، رئیس جمهور امریکا تلاش میکند با صحبت با مردم عام، پالیسی ها و پیشنهادات خود را غرض حل مسئله معرفی نماید. به همین ارتباط آقای اوباما روز جمعه در پوهنتون مریلند در حومۀ واشنگتن با محصلین، استاد های فاکولته و در مجموع مردم عام صحبت کرد.

باوجود هوای گرم که درجۀ حرارات روز جمعه در شهر کالج پارک بی سابقه بود، هوادارن رئیس جمهور اوباما از وی با گرمی فوق العاده استقبال کردند.

اما مدت زیادی سپری نشده بود که شدت مباحاثات و اختلافات سیاسی بین جمهوری خواهان، دموکرات ها و در نهایت بین کانگرس و حکومت رئیس جمهور را وادار ساخت به اصل موضوع و اجندای خود بپردازد.

رئیس جمهور اوباما گفت امروز اکثر وقت را به پاسخ سؤالات شما سپری خواهم کرد، اما اجازه دهید چند کلمه در مورد مباحثۀ جاری در واشنگتن صحبت کنم که محور آن قرضه و کسر بودجه میباشد.

برداشت قرضه توسط حکومت ایالات متحده در حال حاضر به 14.4 تریلیون دالر رسیده و حکومت مرکزی تا دوم آگست مهلت دارد، قرضه های فعلی را به سازمان ها و کشور های مربوطه دوباره پرداخت نماید.

اما اختلافات سیاسی، طرز فکری سیاستمداران و پالیسی سازان و یک قطبی شدن سیاست در واشنگتن بخاطر کاهش کسر بودجه و حل حد برداشت قرضه نگرانی امریکایی ها را افزایش داده که قبلاً از ناحیۀ بیکاریی رنج میبرند.

آقای اوباما میگوید اختلاف سیاسی زیبایی یک نظام دموکراتیک میباشد اما وی از تفرقۀ حزبی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در کانگرس اظهار نا رضایتی نموده گفت امریکایی ها در سال ۲۰۱۱ دولت دو حزبی را انتخاب کردند، اما آنها دولت ناکارا را انتخاب نکرده بودند.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت برای حل مشکل مالی آماده است از خود گذری نشان دهد و برنامه های متعدد رفاه عامه، دفاعی و داخلی – که خلاف علایق حزب دموکرات است – را در ایالات متحده کاهش دهد تا از بار بودجه کاسته شود. اما او از مخالفین جمهوری خوا خواست تا بر افراد و نهاد های ثروتمند مالیات بیشتر را وضع نمایند.

جیسی دوربن که برای یک سمستر درسی به ایالت مریلند آمده بود از بیانیۀ رئیس جمهور اظهار رضایت کرده گفت او تعهد و باور زیاد به اعتقادات خود دارد، اما ما باید تراضی کنیم و درین موضوع با رئیس جمهور موافقم.

رئیس جمهور اوباما با استفاده از مصاحبات با رسانه ها، برگزاری چنین جلسات عامه و سایر طُرُق پیام خود را به مردم میرساند تا آنها را وادار سازد بر اعضای انتخابی کانگرس فشار وارد کنند.

کورنی گریسلینی محصل پوهنتون مریلند به اعضای کانگرس گفت لطفاً از خود گذری و مصالحه نماید بخاطریکه ما تلاش نهایی میکنیم خانوادۀ خود را دور هم داشته، برای همه مصارف بپردازیم و زندگی خوبی داشته باشیم، بناً شما هم تراضی کنید تا زندگی ما ادامه پیدا کند.

آقای اوباما تعهد نمود که بهبودی در زندگی هر امریکایی عمده ترین هدف و آروزی وی میباشد. اما رسیدن به آن هدف در طویل مدت و حل بحران بودجه و حد برداشت قرضۀ امریکا در کوتاه مدت موضوع است که تنها وقت پاسخ به آن خواد ارائه کرد.

XS
SM
MD
LG