لینک های دسترسی

یک نفر از میان هر پنج امریکایی در ایالات متحده بارک اوباما را مسلمان می پندارند


یک همه پرسی عامه نشان میدهد که 18 در صد امریکائیان به گونۀ اشتباه بدین باورند که رئیس جمهور بارک اوباما مسلمان است.

هر چند رئیس جمهور اوباما یک مسیحی است و همواره از دین خود سخن گفته است، اما شمار کسانی که به این اشتباه هستند وی مسلمان است در سال اخیر افزایش یافته است.

این همه پرسی که از طرف مرکز تحقیقی "پیوو"، انجام شده است به روز پنجشنبه نشر شد، و در آن آمده است که تنها 34 در صد امریکائیان از اینکه آقای اوباما مسیحی است آگاه هستند، و 43 درصد دیگر امریکائیان متیقن نیستند که رئیس جمهور اوباما پیرو کدام دین است.

بررسی نشان میدهد که از جمله کسانیکه باور دارند آقای اوباما مسلمان است، اکثریت شان نحوۀ کاری رئیس جمهور را رد کرده نمی پذیرند.

عقیدۀ رئیس جمهور بارک اوباما از دیر زمان موضوع مورد بحث و شایعات انترنتی بوده است. و هم چنان رقیبان وی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا اهمیت "حسین" نام وسطی وی را زیر سوال قرار میدادند.

XS
SM
MD
LG