لینک های دسترسی

تاکید اوباما بر عدم وابستگی به تیل خارجی


تاکید اوباما بر عدم وابستگی به تیل خارجی

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید این کشور میتواند وابستگی خویش رابه مواد سوخت خارجی الی سال ۲۰۲۵ ، یک برسه کاهش دهد.

آقای اوباما در جریان بیانیۀ هفته وارش به روز شنبه گفت تعویض به مواد سوخت پاکتر، در ثابت نگهداشتن قیمت تیل موثر واقع میشود.

آقای اوباما گفت ایالات متحده امریکا باید توانایی انکشاف عراده جاتی با مصرف تیل کمتر را، داشته باشد. رئیس جمهور گفت تحت کنترول درآوردن تقاضای تیل خارجی، همچنان میتواند به معنی محیط زیست بهتر تعبییر گردد.

XS
SM
MD
LG