لینک های دسترسی

اوباما: از تلفات غیر نظامیان متاسفم


اوباما: از تلفات غیر نظامیان متاسفم

یک اعلامیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان مشعر است که حامدکرزی رئیس جمهورافغانستان و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه از طریق ویدیوکنفرانس، به شمول همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا درمورد ابعاد مختلف روابط دو کشور صحبت نمودند.

در بخش دیگر این ویدیو کنفرانس حامدکرزی و بارک اوباما درمورد تلفات ملکی نیز صحبت نمودند.

رئیس جمهوری افغانستان ازدیاد تلفات ملکی را یک مشکل جدی دانسته و در خصوص رسیدگی به آن تاکید نمود.

رئیس جمهور امریکا نیز به خاطر تلفات ملکی که اخیراً اتفاق افتاده است، اظهار"تأسف شدید" کرده گفت به مقامات نظامی کشورش هدایت داده است تا اقدامات لازم را برای کاهش و از بین بردن تلفات ملکی انجام دهند.

موضوع تلفات ملکی در حالی بین دو رهبر بحث شد که ولسی جرگۀ افغانستان نیز کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر را شدیداً تقبیح نموده است.

روز گذشته جنرال دیوید پیترییس قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفت:

"در مورد این حادثۀ غم انگیز عمیقاً متأسف بوده و او شخصاً از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان معذرت خواهد خواست."

از جانب دیگر معاون قوماندان ایالات متحده نیز به روز پنجشنبه در این مورد از مردم افغانستان معذرت خواست.

دگر جنرال دیود رادریگز معاون قوماندان ایالات متحده گفت:

"به نمایندگی از ائتلاف و بر اساس دریافت های ابتدایی تیم ارزیابی مشترک، من به خاطر کشته شدن 9 طفل در درۀ پیچ ولایت کنر معذرت میخواهم."

ولی چنین به نظر میرسد که مردم افغانستان معذرت را راه حل برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نمیدانند.

احتجاج کنندگان که تعدادشان به صدهاتن میرسید روز گذشته درمنطقۀ ننگلام ولسوالی مانوگی تجمع نموده و کشته شدگان را متعلمین مکتب میخواندند. آنها هشداردادند درصورتیکه عاملین این واقعه محاکمه نشوند، به راه پیمایهای خویش ادامه خواهند داد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیۀ بروز چهارشنبه حملات ناتو را تقبیح نموده گفت ناتو باید تمرکز خویش را بر پناهگاه های دهشت افگنان مبذول دارد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر کشتار افراد ملکی توقف نیابد ائتلاف بین المللی ممکن با مشکلات بزرگی مواجه شود.

XS
SM
MD
LG