لینک های دسترسی

صحبت تیلفونی رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور ایران


بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از طریق تیلفون صحبت نمود. این اولین تماس مستقیم بین رهبران امریکا و ایران پس از سال هزارو نهصد و هفتاد نه می باشد.

رئیس جمهور اوباما روز جمعه به خبرنگاران در قصر سفید گفت صحبت های که با آقای روحانی داشت سازنده و موثر بود. آقای اوباما افزود " واقعیت این است که این اولین تماس بین روسای جمهور ایران و امریکا از سال هزارو نهصد و هفتاد ونه تا کنون، عمق بی اعتمادی بین دو کشور را برجسته می سازد. ولی همچنان بیانگر گذشتن از تاریخ مملو از مشکل است و من باور دارم که زمینه حل مشکلات وجود دارد."

رئیس جمهور اوباما افزود که در جریان صحبت تیلفونی با حسن روحانی در مورد تلاش های جاری برای رسیدن بیک توافق روی برنامه هسته ای ایران صحبت به عمل آمد. آقای اوباما همچنان گفت" آنچه را در نیویارک گفته بودم یکبار دیگر به آقای روحانی تصریح کردم که برداشتن موانع و موفق شدن چیزی را تضمین نمی کند."


یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت قصر سفید صبح روز جمعه اطلاع حاصل کرد که آقای روحانی قبل از ترک نیویارک میخواهد با رئیس جمهور اوباما صحبت کند. حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد شهر نیویارک شده بود.

​آقای روحانی در اوایل صبح جمعه بیان نمود که نحوه برخورد غرب وی را در قبال یک راه حل سریع خوش بین ساخته است.
XS
SM
MD
LG