لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما و آزمون های سال ۲۰۱۴


آرشیف: رئیس جمهور اوباما حین ایراد بیانیۀ سالانه

۲۰۱۳ ثابت ساخت که یک سال پر مشقت سیاسی برای بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بود.

به درجۀ نخست مشکلات و فراز و نشیب های زاده از قانون مراقبت های صحی اوباما، چالش های زیادی را در فرا راه ادارۀ رئیس جمهور قرار داد.

آقای اوباما، انتظار می برد که امسال توجه خود را روی کاهش تفاوت درآمد خانواده های بسیار ثروتمند و متوسط معطوف دارد. رئیس جمهور اوباما گفت "به عبارت دیگر، اطمینان حاصل کردیم که احیای اقتصادی کنونی، همه را در نظر می گیرد و در آن راستا کار های زیادی برای انجام دادن داریم."

اما ران بونجین، پالیسی ساز جمهوریخواه می گوید که اعضای حزب وی انتظار دارند فشار های خود را در راستای لغو قانون مراقبت های صحی آقای اوباما ادامه دهند.

آقای بونجین می گوید که در این مقطع زمانی، قانون مراقبت های صحی است که ناتوانی و بی کفایتی حکومت اوباما را در چگونگی رسیدگی به این مشکل نشان می دهد.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روی کاهش رشد برنامه های رفاه اجتماعی توسط جمهوریخواهان تاکید می ورزد.

آقای بینر به این باور است که رئیس جمهور و دمکرات ها بحث در بارۀ مسایل رفاه اجتماعی را رد می کنند مگر اینکه جمهوریخواهان به افزایش مالیات متمایل باشند. اما بینر تصریح می کند "ما مالیات را افزایش نمی دهیم."

توماس من، از انستیتوت بروکینز می گوید که انتظار برده می شود امسال رئیس جمهور اوباما بعضی نشانه های تشویق کننده در اقتصاد ایالات متحده و موضوع اختلاف درآمد در خانواده ها را برجسته سازد.

کاهش محبوبیت رئیس جمهور

جان فورتیر، تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید، روسای جمهور امریکا، در دورۀ دوم کاری خود برای به دست آوردن قدرت و نفوذ سیاسی با مشکلات مواجه می گردند.

آقای فورتیر به این باور است که روسای جمهور معمولاً محبوبیت خود را در میان مردم کمرنگ می بینند. "آنان با حزب مخالف در کانگرس و یا کم از کم بخشی از کانگرس رو به رو می گردند. به همین لحاظ، رئیس جمهور توانایی کار روی برنامۀ کاری خود را از طریق کانگرس، آنچنانیکه در دورۀ اول کاری خود می داشته باشد، ندارد."

جان فورتیر می افزاید که مبارزات سیاسی که به انتخابات میان دوره یی کانگرس منتهی می گردد، احتمالاْ سال ۲۰۱۴ را احتوا خواهد کرد.

فورتیر می گوید که تا هنوز روشن نیست که آیا جمهوریخواهان خواهند توانست برای کسب اکثریت در مجلس سنا، کرسی های بیشتری را در انتخابات ماه نومبر به دست آورند یا خیر؟

تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگانِ که توسط جمهوریخواهان کنترول می شود، یکجا با یک بر سوم کرسی های مجلس سنای که توسط دمکرات ها کنترول می شود و ۳۶ پست والی های ایالتی، در انتخابات ماه نومبر ۲۰۱۴، در خطر قرار دارند.

گزارش: جیم ملون - صدای امریکا
مترجم: قدیر مشرف

XS
SM
MD
LG