لینک های دسترسی

اوباما بر تربیۀ قوای امنیتی افغان تأکید میکند


اوباما بر تربیۀ قوای امنیتی افغان تأکید میکند

بازنگری استراتیژی ایالات متحده در افغانستان عکس العمل های مختلطی را در حلقات سیاسی و پالیسی سازی ایجاد نموده است.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامۀ تربیۀ قوای نظامی افغانستان، بحیث بخش عمدۀ استراتیژی واشنگتن، تأکید میورزد. وی افزوده "اهداف انکشاف قوای امنیتی افغانستان بر آورده میشود و بخاطر افزایش تعداد مربیون توسط شرکای ائتلاف، اطمینان دارم که ما تکمیل اهداف را ادامه خواهیم داد."

اما انتونتی زینی، جنرال متقاعد امریکایی روند تربیۀ عساکر افغان را "مختلط" عنوان کرده گفت "از آنچه که مشاهده میکنم، تربیۀ قوای امنیتی افغان ممکن به خوبی پیش رود، ولی تربیۀ پولیس نگران کننده است. نیاز به سرمایه گذاری زیاد، تعین رُتُب نظامی، و محو فساد میباشد."

از سوی دیگر، لورنس ایگل برگر، وزیر خارجۀ سابق ایالات متحده میگوید محو فساد اداری در افغانستان یکی از عمده ترین آزمون ها درین مأموریت میباشد.

XS
SM
MD
LG