لینک های دسترسی

برنامۀ جدید دفاعی ایالات متحده


برنامۀ جدید دفاعی ایالات متحده

"براک اوباما"ریس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه برنامۀ جدید وزارت دفاع را اعلام کرد که بازتاب دهندۀ میلیارد ها دالر کاهش بودجه و خاتمه بخشیدن به یک ستراتیژی کهنۀ آماده بودن برای پیشبرد دو جنگ در یک زمان می باشد که از چند ده به این سو ادامه دارد.

رئیس جمهور ایالات متحده بررسی ستراتیژیک را در وزارت دفاع آنکشور در حالی ارایه کرد که در کنار وی " لیون پنیتا" وزیر دفاع و " مارتین دیمپسی" لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالت متحده حضور داشتند.

مقامات می گویند ستراتیژی جدید نقش نظامی ایالات متحده را در آسیا در برابر صعود چین و تمرکز به حضور در شرق میانه که در آنجا نگرانیی از جانب ایران موجود میباشد، گسترش میدهد.

انتظار برده میشود که این برنامه همچنان از ستراتیژی آمادگی برای دو جنگ، فاصله گیرد. در عوض ایالات متحده آماده خواهد بود تا در یک جنگ مقابله نموده و توانمندی آنرا داشته باشد تا اقدامات تهاجمی را از جایی دیگر، متوقف سازد.

گزارش های تازه میرساند که " پنیتا" برنامه یی را اعلام می کند که شامل کاهش عساکر، تقلیل کارمندان غیر نظامی و به تاخیر انداختن برنامۀ شماری از سلاح جدید به شمول ساختن یک کشتی جدید طیاره بردار می باشد.

این در حالیست که " فرانک گفنی" یک مقام پیشین وزارت دفاع به صدای امریکا گفت که ستراتیژی جدید مشکلات زیادی دارد.

وی می گوید این به ما مربوط نیست که درگیر چند جنگ، گردیم. دشمنانیکه چنین می اندیشند که ما توانایی کار مشترک و همزمانی را برای حل بیش از یک معضل نداریم، ما را دست کم میگیرند و بد تر از آن این فکر که در حل اینسان مشکلات ناتوان هستیم؛ همان خطر را بروز میدهد.

وزارت دفاع ایالات متحده طی دهۀ آینده با کاهش حداقل 450 میلیارد دالر مواجه خواهد بود. بودجۀ وزارت دفاع این کشور در سال روان در حدود 530 میلیارد دالر تعین شده است.

XS
SM
MD
LG