لینک های دسترسی

Breaking News

اقدامات اجرایی اوباما در مورد مهاجرت


قصر سفید می گوید، آقای اوباما امروز شام در مورد سیستم مهاجرت که رئیس جمهور این کشور آن را یک سیستم شکسته میخواند و ارایه یی جزیات فرمان خویش، خطابه خود را به ملت ایراد خواهد کرد.

توقع میرود طی این فرمان، جلوگیری از اخراج حدود پنج میلیون مهاجر غیرقانونی صورت گیرد که جواز قانونی کار نیز به آنها داده شود.

جاش ایرنست، سخنگوی قصر سفید میگوید، این کار رئیس جمهور با بهتر شدن امنیت سرحدات و اقتصاد ایالات متحده کمک خواهد و اجاز خواهد داد تا میلیون ها نفر از زندگی پنهان بیرون شده و از قانون پیروی کنند.

تعداد از جمهوریخواهان در کانگرس، رئیس جمهور اوباما را متهم میسازد که او از صلاحیت های قانونی خود عدول میکند، اما سخنگوی قصر سفید میگوید، در گذشته تقریباً هر رئیس جمهور از هر دو حزب در مورد حل مشکل مهاجرت از اصادر فرامین اجریی کار گرفته اند.

یک سروی انجام شده توسط وال ستریت ژورنال و شبکۀ ان.بی.سی در ایالات متحده نشان میدهد که حدود ۴٨ در صد امریکایان مخالف حل این مشکل از طریق فرامین اجرایی میباشند و جمهوریخواهان نیز به آن موافق نیستند.

مجلس سنا که دموکراتان در آن اکثریت اند یک مسوده اصلاحات در سیستم مهاجرت را که نمایندگان هردو حزب بر آن موافقه کرده بودند، تائید کرد اما آقای هرنست میگوید، کشورش بیش از یک سال انتظار تصویب آن مسوده را توسط مجلس نمایندگان که جمهوریخواهان در آن اکثریت اند، میکشد.

تعداد زیاد از جمهوریخواهان به این باور اند که آقای اوباما و دموکراتان، برای قانون شکنان معافیت میدهند و جمهوریخواهان این کار غیر منصفانه در برابر کسانی میخوانند که میخواهند به شکل قانونی وارد این کشور شوند.

XS
SM
MD
LG