لینک های دسترسی

Breaking News

منع یک ورزشکار از پوشیدن چادر در مسابقات المپیک


فدراسیون بین المللی ورزش جودو اعلام کرده که یکی از ورزشکاران اناث عربستان سعودی اجازه نخواهد داشت که در جریان مسابقه، چادر بر سر داشته باشد. البته این یکی از دو ورزشکار دختر است که عربستان سعودی برای نخستین بار آنها را به بازی های المپیک فرستاده است.

ماریوس وایزر، رئیس فدراسیون بین المللی جودو با اعلان این تصمیم که وجدان علی سراج نمیتواند چادر برسر مسابقه دهد، افزود که این فیصله، مطابق اصول و روحیۀ ورزش جودو صورت گرفته است.

یک سخنگوی این فدراسیون نیز گفت که یکی از دلایل این تصمیم، نگرانی مصئونیت در مسابقه بود. وی افزود، جودو که هنر رزمی جاپانی میباشد، فرقی را در مسایلی از قبیل سیاست و مذهب نمیشناسد و مسابقه دهندگان فقط بر اساس مهارت های ورزشی جودو، قضاوت می شوند.

در همین حال، مینکی واردِن از گروه ناظر حقوق بشر در اعتراض به این تبصره ها گفته است که اگر این تصمیم، سهمگیری وجدان علی سراج، دختر ورزشکار از عربستان سعودی را در مسابقات مختل سازد، جای "شرم" خواهد بود.

خانم واردن یاد آور شد که تصمیم عربستان سعودی برای روانه کردن ورزشکاران زن برای نخستین بار به مسابقات المپیک، یک تغییر بزرگ و ارمغان آور امید به زنان عربستان سعودی بود که باید از آن به بهترین وجه استقبال به عمل می آمد.
XS
SM
MD
LG