لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ احتجاجات ضد حکومت در عمان


ادامۀ احتجاجات ضد حکومت در عمان

سلطان عمان به شوراها صلاحیت ِ قانون گذاری را داده است که قبلاً فقط نقش مشاورتی را داشتند.

این اقدام متعاقب احتجاجاتی اتخاذ شده که مردم خواهان کار و نقش گسترده تر عامه در امور سیاسی میباشند.

این فرمان منتشرۀ روز یکشنبه شورا های انتخابی و انتصابی را صلاحیت قانون گذاری و طرح وضع مقررات را میدهد. تا هنوز واضح نشده که آیا تا هنوز سلطان صلاحیت رد تصاویب را نگه میدارد یا نه.

سلطان قابوس بن سعید قبلاً در پاسخ به احتجاجاتی که ماه گذشته آغاز شده بود، کابینۀ خود را تغییر داده و تعهد نموده تا هزاران وظیفۀ جدید را در بخش ملکی ایجاد نماید.

XS
SM
MD
LG