لینک های دسترسی

افزایش محصولات تریاک در افغانستان


ضرار احمد مقبل وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر

ملل متحد می گوید که تولید تریاک در افغانستان رو به افزایش است، این در حالی است که بی ثباتی مالی و نرخ بلند تریاک سبب شده است تا شمار بیشتر دهاقین به کشت کوکنار رو آورند.

ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر با تایید این گزارش گفت:

"در سال گذشته از یک هکتار زمین ۴۹۰۰ دالر امریکایی عواید تریاک بود. اما امسال ۱۰۷۰۰ دالر است که این رقم تقریباً دوچند را نشان میدهد. که این تأثیرات بسیار جدی داشت بالای اینکه دهقان را علاقمند بسازد، میل دهقان را زیاد بسازد، میل قاچاقبران مواد مخدر را زیاد بسازد، زمین داران بزرگ را میل شانرا زیاد بسازد تا کشت کوکنار بکنند."

ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد به روز سه شنبه با انتشار گزارشی گفته است که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۰، امسال حدود هفت در صد افزایش یافته است، در حالی که امحای مزارع کوکنار در مقایسه با سال قبل ۶۵ در صد افزایش یافته است.

افزایش محصولات تریاک در افغانستان
افزایش محصولات تریاک در افغانستان

از سوی دیگر ستفن دیمیستورا نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، همکاری کشور های منطقه را در امر مبارزه با مواد مخدر، ضروری خواند.

"در بخش مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر، همسایگان و دیگر کشور ها متأثر شده و به گونۀ جدی از آن نگران اند. به همین دلیل همکاری های منطقه یی که در حال گسترش است، یک امر بنیادی است."

افغانستان در سال گذشته با تولید ٧۵ در صد تریاک جهان، در صدر فهرست بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر جا گرفت

XS
SM
MD
LG