لینک های دسترسی

تحلیلگر امریکایی: مرگ بن لادن ختم جنگ امریکا علیه دهشت افگنی نیست

  • محمد احمدی - واشنگتن

تحلیلگر امریکایی: مرگ بن لادن ختم جنگ امریکا علیه دهشت افگنی نیست

تلاش ده ساله قوای ایالات متحده به تعقیب، دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن با عملیات متهورانه قوای ایالات متحده در فاصله چند کیلومتری پایتخت پاکستان وبا کشتن اسامه بن لادن تحقق یافت. اما به گفته وزیرخارجه ایالات متحده مرگ بن لادن ختم دهشت افگنی نیست وایالات متحده به گفته اوباما، رئیس جمهور امریکا به وعده خویش به جنگ علیه دهشت افگنی متعهد است.

کارشناسان مسایل امنیتی در امریکا و منطقه براین باورند که اگرچه مرگ بن لادن دستاوردی بزرگ برای امریکا پنداشته می شود اما تداوم همکاری پاکستان در نابودی لانه های ناامنی مستقر درپاکستان لازمی است.

ازسوی دیگر به نظر می رسد درصحنه سیاست داخلی امریکا مرگ بن لادن تاثیراتی را به همراه داشته باشد.

جیفری دریسلر، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد درانستیتوت مطالعات جنگ مستقر درامریکا است. این موسسه تحقیقاتی تحرکات امنیتی درجنوب وجنوب شرق افغانستان را تحت مطالعه دارد.

تحلیلگر امریکایی: مرگ بن لادن ختم جنگ امریکا علیه دهشت افگنی نیست
تحلیلگر امریکایی: مرگ بن لادن ختم جنگ امریکا علیه دهشت افگنی نیست

جیفری دریسلر معتقد است مرگ بن لادن دستاوردی بزرگ است زیرا ایالات متحده مدت زمانی طولانی است که درتعقیب اسامه بن لادن و رهبران ارشد دیگر گروه القاعده است.

او می گوید طی ده سال گذشته در این راستا نشانه هایی ازموفقیت در دستگیری بن لادن و ظواهری وجود نداشته است اما به طور واضح که مرگ اسامه بن لادن توسط قوای ایالات متحده موفقیتی بزرگ در مساعی امریکا هم درافغانستان وهم در پاکستان و در واقع جنگ جهانی علیه القاعده می باشد.

جیفری دریسلر می گوید "و باید با این رویداد به تقویت قوا بپردازیم و با مرگ اسامه بن لادن جنگ علیه دهشت افگنی بین المللی ختم نمی شود."

دریسلر معتقد است اینکه آیا این دستاورد درانتخاب مجدد اوباما به حیث رئیس جمهور دور دوم تاثیر میگذارد یا نه، هنوز قبل از وقت است.

اما او می افزاید این کامیابی مساعی مکمل یکدیگر است که تلاش های اداره بش و سپس ادامه همان تلاش ها درزمان رئیس جمهور اوباما به نتیجه رسید.

جیفری دریسلر افزود "مرگ اسامه بن لادن به تقویت اعتبار هردو رئیس جمهور ایالات متحده درجنگ علیه دهشت افگنی بین المللی کمک می کند وهمچنین به طور واضحی یکی از اولویت های مساعی رئیس جمهور اوباما و قبل از وی رئیس جمهور بش همانا یافتن، دستگیر نمودن یا کشتن اسامه بن لادن بود که حالا به آن دست یافتند."

سوال دیگری که مطرح می شود این است که مرگ اسامه بن لادن درجنگ علیه دهشت افگنی بین المللی چه تغییری بر سیاست وتصامیم جمهوری خواهان و دموکرات ها درپی خواهد داشت؟

تحلیلگر انستیتوت مطالعات جنگ مستقر درامریکا فکر نمی کند مرگ بن لادن به منع تعقیب جنگ درافغانستان برای جمهوری خواهان یا دموکرات ها بیانجامد.

دریسلر می گوید "به طور یقین که این دستاوردی بزرگ است که باید ازآن تجلیل شود درعین حال مهم است که به خاطر داشته باشیم که هنوز ما اهدافی اساسی درافغانستان داریم که هم جمهوری خواهان وهم دموکرات ها دستاوردهای شان را دوباره تصریح نمودند ومطمئنا این گامی قابل ملاحظه وپیروزی تبلیغاتی عمده برای ایالات متحده می باشد."

جیفری دریسلر براین باور است که مرگ بن لادن به معنی این نیست که ما به دستاوردهای مان درافغانستان نایل شده ایم و کار به پایان رسیده است. او می افزاید البته که هنوز کار به پایان نرسیده است و مهم است دراین جنگ علیه دهشت افگنی باقی بمانیم وبه پیشرفت های تلاش جنرال پیترییس و جنرال الن که بعد از وی درافغانستان خواهد بود ادامه داد.

با مرگ بن لادن در پاکستان طوریکه آقای کرزی گفت ثابت شد پناه گاه های امن تندروان درپاکستان وجود دارد.

جیفری دریسلر می گوید ایالات متحده درخصوص ادامه برخورد با پایگاه های امنی تندروان درپاکستان چندین ابزار بدیل از جمله طیارات بدون پیلوت در دست دارد که به طور اطمینان ابزار موثری می باشند.

او میگوید بسیار مهم است تا بر پاکستان فشار آوریم و بگوییم که با مرگ بن لادن یا سایر انکشافات دیگر حالا وقت آن است که ما با همدیگر کار کنیم و تلاش هایی را علیه دشمن مشترک یعنی القاعده و در بعضی موارد طالبان انجام دهیم.

XS
SM
MD
LG