لینک های دسترسی

دریافت چهار جسد به جرم جاسوسی


دریافت چهار جسد به جرم جاسوسی

جسد چهار مردی که به وسیله گلوله کشته شده، در ناحیۀ شمالغرب پاکستان ، در نزدیکی سرحد افغانستان کشف شده است.

مقامات پاکستانی به روز شنبه گفتند: " این اجساد در کنار جاده شهر ( کرک ) در وزیرستان شمالی بدست آمده است.

مقامات افزودند که در نامه یی به دست آمده در کنار این اجساد نوشته شده بود:

" سرنوشت مشابه در انتظار کسانی است که برای ایالات متحده جاسوسی می نمایند."

وزیرستان شمالی سنگر مستحکم جنگجویان طالبان والقاعده می باشد که با عبور از سرحد، نیرو های ناتو به رهبری ایالات متحده را در افغانستان مورد حمله قرار میدهند.

XS
SM
MD
LG