لینک های دسترسی

تعبیۀ سلاح های جدید از سوی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان


سلاح مدافعۀ هوایی پاکستان

یک افسر ارشد اردوی پاکستان میگوید، به دنبال حملات هوایی دو هفته قبل نیرو های ناتو بر پوسته های سرحدی که باعث کشته شدن 24 عسکر پاکستانی گردید، حکومت پاکستان حال سلاح های مدافع هوایی را در سرحد با افغانستان تعبیه کرده است.

روزنامۀ دان به نقل از اشفاق ندیم، جنرال اردوی پاکستان نوشته است که هدف از تعبیۀ تازۀ سلاح در امتداد سرحد، جلوگیری از حملات بیشتر بر نیرو های پاکستانی می باشد. به گفتۀ این جنرال، پاکستان ستراتیژی محافظت سرحدات غربی اش را با افغانستان، مورد تجدید نظر قرار میدهد.

به اساس گزارش روزنامۀ دان، جنرال ندیم به روز پنجشنبه، راجع به تعبیۀ سلاح های جدید در نقاط سرحدی با افغانستان، به کابینۀ مرکزی و کمیتۀ دفاعی سنا معلومات ارایه نمود.

طبق یک خبر دیگر، انفجار یک بم کنار جاده در شهر کراچی پاکستان، سه شبه نظامی را کشته است.

گفته شده که این بم اوایل صبح امروز جمعه، در نزدیکی یک واسطۀ نقلیۀ شبه نظامیان منفجر گردید که در نتیجه علاوه بر آن که سه تن را کشت، چهار سرباز دیگر را زخمی ساخت.

XS
SM
MD
LG