لینک های دسترسی

شایعات استعفای زرداری متعاقب سفر وی به دوبی


آرشیف

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان جهت تداوی بیماری قلبی وارد دوبی شد. این سفر شایعاتی را در مورد استعفای زرداری نیز ایجاد نموده است.

سخنگوی آقای زرداری به روز چهارشنبه این شایعات را رد نموده گفت رئیس جمهور پاکستان برای معاینات پلان شده به دوبی سفر نموده است.

دفتر یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان گفت رئیس جمهور در یک شفاخانۀ دوبی به خاطر تکلیف قلبی تحت معاینات طبی قرار خواهد گرفت.

آژانس های خبررسانی پاکستان از قول مقامات گزارش دادند که زرداری از یک حملۀ خفیف قلبی متاثر شده است.

رئیس جمهور پاکستان پس از افتضاح یادداشتی که ماه قبل باعث استعفای سفیر آنکشور در امریکا گردید، تحت فشار قرار داشته است.

XS
SM
MD
LG