لینک های دسترسی

دومین حملۀ طیارۀ بدون پیلوت بر پاکستان


دومین حملۀ طیارۀ بدون پیلوت بر پاکستان

مقامات پاکستانی می گویند یک حملۀ طیارۀ بی پیلوت ایالات متحده چهار جنگجوی مظنون را در ناحیۀ شمالغربی آنکشور در نزدیکی سرحد با افغانستان ، از پا در آورده است.

منابع استخباراتی می گویند که راکتها به روز پنجشنبه به موتری اصابت نمود که توسط شورشیان در منطقۀ قبایلی وزیرستان شمالی رانندگی می گردید.

این حمله دومین حملۀ این نوع طیاره ها در هفته می باشد. در اواخر روز پنجشنبه راکت های ایالات متحده چهار جنگجوی مظنون را در نزدیکی "میران شاه" به هلاکت رسانید.

XS
SM
MD
LG