لینک های دسترسی

حمایت از طرح اخراج پاکستانی های بدون اسناد از اروپا


حمایت از طرح اخراج پاکستانی های بدون اسناد از اروپا

اتحادیۀ اروپا یک توافقنامۀ بحث برانگیزی را تصویب نمود که اخراج پاکستانی های بدون اسناد را از ممالک اروپایی سهل میسازد.

پارلمان اروپایی این طرح را روز سه شنبه با ۳۸۲ رأی موافق و ۲۵۰ رأی مخالف تصویب نمود. بیست و سه تن نخواستند رأی بدهند.

به اساس این لایحه، هر درخواست قبولی دوبارۀ اتحادیه که توسط پاکستان ظرف ۶۰ روز پاسخ داده نشود، منظور خواهد شد. پاکستان نیز باید دلیل تصمیم رد را توجیه نماید.

کمیسیون اروپایی تخمین میکند که در حدود ۱۳ هزار پاکستانی تبار در ممالک اروپایی دستگیر شده اند که فاقد اسناد مکمل میباشند.

تعدادی از کشور های اروپایی با این موافقتنامه، بخاطر نگرانی های حقوق بشر، شدیداً مخالفت نموده اند.

ولی مسئول امور داخلی کمیسون اروپایی میگوید ممالک اتحادیۀ اروپایی مقید قوانین بین المللی میباشند.

XS
SM
MD
LG