لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات حد اقل چهل و دو نفر در سیلاب های پاکستان:


پسری که بعد از ریزش باران شدید در پشاور میان آب راه میرود.

مقامات پاکستانی می گویند سیلاب های شدید ناشی از باران ها باعث تلفات چهل و دو نفر در شمال غرب کشور گردیده است.

مقامات می گویند در جریان این سیلاب ها حد اقل بیست نفر در ناحیه کوهستان ایالت خیبر پشتونخواه مفقود الاثر می باشند.

محبوب اله جان یک عضو پارلمان پاکستان به رادیو دیوه صدای امریکا گفت در حدود نود هزار نفر در منطقه سیلاب زده گیر مانده اند.

XS
SM
MD
LG