لینک های دسترسی

۳ ملیون و ۵۰۰ هزار طفل پاکستانی با خطر امراض ناشی از آب آلوده مواجه هستند


ملل متحد میگوید سه ملیون و پنجصد هزار طفل پاکستانی با خطر امراض ناشی از آب آلوده مواجه هستند. ملل متحد از موجی دیگری تلفات ناشی از سیلاب های تباه کن هوشدار میدهد.

موریزیو جولیانو، سخنگوی کمک های بشری ملل متحد به روز دوشنبه گفت، حدود شش ملیون نفر به خطر ابتلا به امراضی چون زردی و اسهالات، مواجه میباشند.

ملل متحد میگوید، ۲۰ فیصد ۴۶۰ ملیون دالر کمک عاجل را تا کنون دریافت نموده است.

برخی از آسیب دیدگان خشمگین سیلاب ها در پاکستان شاه راهی را در منطقه جنوب پاکستان مسدود نموده اند.

این افراد در منطقه سوکور بروز دوشنبه گفتند که بطی بودن انتقال کمک های بشری به کمپ های شان باعث اعتراضات آنان شده است.

همچنان بروز دوشنبه مقامات پاکستان گفتند، امکان این میرود که سیلاب های تازه در امتداد دریای اندوس سرا زیر گردد.

بان کی مون، سر منشی ملل متحد بروز یکشنبه از ساحات سیلاب زده دیدن نمود. او گفت این سیلاب ها نمایندگی از یک مصیبت نهایت مهلک بی سابقه طبعی را میکند.

آقای بان از کشور های اعانه دهنده خواهش نموده است تا انتقال امداد به آسیب دیدگان را سرعت ببخشند. مقامات پاکستانی میگویند، این سیلاب ها تقریبا ۱۴۰۰ نفر را هلاک ساخته است. بان کی مون گفته است "سیلاب های بی سابقه، تقاضای کمک های بی سابقه جهانی را دارد"

XS
SM
MD
LG