لینک های دسترسی

ادامۀ تلاش ها غرض نجات قربانیان سیلاب ها در پاکستان


وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید، جان کری، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا هفتۀ آینده از پاکستان دیدار خواهد کرد تا صدمات ناشی از سیلاب های ویرانگر اخیر در آن کشور را بررسی نماید. کری یکی از بانیان عمدۀ پلان های طویل المدت کمک های ملکی ایالات متحده برای پاکستان میباشد که سال گذشته توسط کانگرس ایالات متحده به تصویب رسید.

ایالات متحده شمار زیاد کارمندان نجات ملکی و نظامی و متخصصین را به پاکستان اعزام نموده است، ولی سناتور کری یکی از چهره های ارشد سیاسی ایالات متحده خواهد بود که از زمان جاری شدن سیلاب ها در ماه گذشته تا کنون به آن کشور سفر میکند. کری عهده دار کمک های 7.5 ملیارد دالری ملکی ایالات متحده برای پاکستان میباشد که قرار است طی پنج سال آینده به آن کشور مساعدت گردد.

مقامات وزارت خارجۀ ایالات متحده میگویند، سفر آقای کری به هدف افزایش آگاهی عامۀ ایالات متحده از نیازمندی پاکستان به مساعدت ها میباشد، همچنان هدف دیگر بحث روی این امر است که پلان مساعدتی کری-لوگر-برمن ممکن است چگونه ترتیب گردد تا به نیازمندی های وابسته به سیلاب های اخیر پاسخگو باشد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده بروز پنجشنبه گفت که تعهد مالی ایالات متحده به عملیات امداد رسانی به سیلاب زدگان آن کشور به 76 میلیون دالر بالغ گردیده است.

مارک وارد سرپرست بخش مساعدت ها برای آفات طبیعی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده طی کنفرانس مختصر خبری گفت، تعهدات جامعۀ جهانی به پاکستان باید مدت ها بعد از توقف سیلاب ها نیز ادامه پیدا کند.

مقامات ایالات متحده بخاطر حصول مشارکت بیشتر برای مساعدت به سیلاب زدگان خواهان کمک های بیشتری از سوی شرکت ها و شهروندان امریکایی میباشد.

دان فلدمن نمایندۀ خاص وزارت خارجۀ ایالات متحده برای پاکستان و افغانستان گفت، آفات طبیعی آنی مانند طوفان بحری سال 2004 در شرق آسیا و زلزلۀ سال 2005 در پاکستان نیاز به مشارکت های بیشتر و قبل از وقت را لازمی ساخت.

فلدمن گفت، حالت اقتصاد ضعیف جهانی و به گفتۀ وی خستگی کشور های مساعدت کننده بعد از زلزلۀ هایتی مشکلاتی اند، اما او گفت جمع آوری پول برای فعالیت های امداد رسانی به سیلاب زدگان پاکستان با در نظر داشت وسعت تخریبات و وضاحت صدمات آن باید افزایش یابد.

از جملۀ 19 هیلی کوپتر ایالات متحده که رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا هفتۀ جاری امر اعزام آن را نموده بود، دو بال آن بروز پنج شنبه غرض فعالیت های امداد رسانی در یک پایگاه نظامی در نزدیکی اسلام آباد مواصلت ورزید.

آنها جایگزین 6 بال هیلی کوپتر و عملۀ آن خواهند شد که چند روز قبل از افغانستان به پاکستان اعزام گردیده بودند، این گروه از زمان عزیمت به پاکستان تا کنون برای بیش از سه هزار تن کمک های لازمه را فراهم نمودند.

XS
SM
MD
LG