لینک های دسترسی

تلاش ها برای نجات جان سیلاب زدگان در پاکستان


تلاش ها برای نجات جان سیلاب زدگان در پاکستان

مقامات در حالی می کوشند تا منطقه جنوب پاکستان را از بلند رفتن سطح آب محافظت نمایند که ملل متحد هوشدار داده است هشت صد هزار نفر از اثر سیلاب های تباه کن گیر مانده است.

مقامات می گویند انتظار می رود که آب دریای اندوس در نزدیک شهر حیدر آباد ایالت سند در این هفته به سطح بالا افزایش یابد. کارگران واقعات عاجل برای جلو گیری از لبریز شدن آب دریا موانع را در کناره های دریا ایجاد نموده و ده ها هزار نفر را از آن منطقه به جا های دیگر انتقال داده اند.

در عین زمان برنامۀ جهانی غذا تقاضای 40 هلیکوپتر دیگر را جهت انتقال کمک به قربانیانی نمود که می گویند فقط از طریق هوا برایشان رسیدگی شده می تواند.

برنامۀ جهانی غذا می گوید در حدود یک ملیون نفر بخاطر عدم دسترسی به وسایل ضروری به خطر گرسنگی و امراض مواجه هستند. اکثریت قربانیان در ایالت خیبر پشتونخواه زندگی می نمایند. در آن منطقه سرک ها و پل ها از اثر سیلاب از بین رفته است.

باران های مسمی به "مونسون" منجر به سیلاب ها گردید که در حدود یک هزار و شش صد نفر را تلف نموده، قریه جات را تخریب نمود، زیربنا ها و زمین های زراعتی را از بین برده و تقریباً پنج ملیون نفر را بی خانمان ساخت.

یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان گفت بی اعتنایی جهان در پاسخ به این سیلاب ها زمینه را برای تندروان جهت اشاعۀ آنچه وی "اجندای تخریبگر" خواند مساعد می سازد.

XS
SM
MD
LG