لینک های دسترسی

سیلاب ها در پاکستان یک ملیون تن دیگر را بی جا ساخت


ملل متحد می گوید از روز چهار شنبه تا کنون سیلاب های جدید در پاکستان یک ملیون نفر دیگر را بیجا ساخته است که منجر به بدتر شدن خسارات سیلاب های ماه اخیر گردیده است.

مقامات ملل متحد به روز جمعه گفتند بی جاه شد گان سیلاب های اخیر در ایالت سند در حالی مجبور به ترک منازل شان گردیدند که آب دریای سند در اثر باران های شدید از موانع کنار دریا بلند رفته وبه اطراف سرازیر گردیده است .

مقامات پاکستانی به هزاران نفر هدایت دادند تا شهر تاریخی تاتا را در ایالت سند ترک گویند. اکثریت باشند گان محل از ترک منازل شان خوداری نمودند.

سیلاب ها که تقریباً یک ماه قبل آغاز گردید یک بخش عظیم پاکستان را تخریب نمود که از مناطق کوهستانی در شمال آغاز گردید بعداً مسیرش بصوب زمین های زراعتی در جنوب تغییر نمود. این فاجعه در حدود یک هزارو ششصد نفر را تلف نموده و در حدود بیست ملیون نفر دیگر را بی خانمان ساخته است.

اداره رسیدگی به حوادث طبیعی پاکستان به روز جمعه هوشدار داد که زمانیکه سیلاب ها افزایش یابد و تعداد افراد مفقود الااثر شمار شود، رقم تلفات بلند خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG