لینک های دسترسی

مصیبت طبعی پاکستان 'مهلکتر' از مصیب های اخیر در جهان


یک تن مامورین ملل متحد میگوید، رقم کسانیکه از سیلاب های پاکستان متضرر شده اند، از سه مصیب طبعی اخیریکه صورت گرفته است، فرا تر میرود.

موریزیو جیولانی، سخنگوی دفتر ملل متحد در امور امداد بشری بروز دوشنبه گفت، اگر تخمین حکومت پاکستان درست باشد، مقیاس مصیبت جاری در پاکستان بد تر از مجموع مصیبت زلزله ماه جنوری در هایتی، زلزله تحت البحری (سونامی) سال ۲۰۰۴ و زلزله سال ۲۰۰۵ در پاکستان، خواهد بود.

کارمندان امور نجات در پاکستان میگویند، ادامه باران های شدید وضع را در کشور خرابتر ساخته است. سیلاب ها در آنشکور ۱۶۰۰ نفر را هلاک و ۱۵ میلیون تن دیگر را متضرر نموده است.

سیلاب ها، صد ها هزار خانه رهایشی، سرک ها، پل ها، مزارع و مواشی را از بین برده است.

باران های شدید مساعی نجات را در ولایت خیبر پشتون خواه در شمال غرب پاکستان متضرر نموده و باعث جاری شدن سیلاب در مناطق زراعتی پنجاب شده و در امتداد دریایی اندوس وارد ولایت سند شده است.

XS
SM
MD
LG