لینک های دسترسی

راه پیمایی جماعت الدعوه در مظفر آباد


راه پیمایی جماعت الدعوه در مظفر آباد

صد ها تن روز پنجشنبه در مظفر آباد، کشمیر تحت ادارۀ پاکستان در راه پیمایی اشتراک نموده بودند که توسط گروه ممنوعۀ جماعت الدعوه قبل از روز همبستگی برگزار شده بود.

احتجاج کنندگان که خواهان جنگ علیه هند میشدند، بیرق های گروه جماعت الدعوا را بر دست داشتند، و بیرق هند را به آتش کشیدند.

عبدالرحمن ملک، رهبر جماعت الدعوه از هند مطالبه نمود تا کشمیر را ترک گوید"هندو ها باید کشمیر را ترک گویند، ورنه مجاهدین به هند داخله شده و آن کشور را ویران خواهند کرد."

عقیدۀ عمومی چنین است که جماعت الدعوا گروه نزدیک به لشکر طیبه میباشد که مسئول حملات دهشت افگنی سال 208 در ممبی خوانده شده است.

سالانه پنجم فبروری بحیث روز همبستگی با کشمیر در پاکستان تجلیل میشود.

XS
SM
MD
LG