لینک های دسترسی

Breaking News

آزمایش میزایل حمل کنندۀ سرگلولۀ اتمی توسط پاکستان


اردوی پاکستان امروز چهارشنبه، از آزمایش موفقانۀ نوع پیشرفته یی از راکت بالستیک شاهین یک خبر داد.

گفته میشود که راکت شاهین یک، از نوع بُرد متوسط بوده و قابلیت آن را دارد که اهداف را در هند، ذریعۀ سلاح اتمی مورد اصابت قرار دهد.

فکر میشود نوع پیشرفتۀ آن که تازه آزمایش شده، فاصلۀ طولانی تری را پیموده بتواند.

پاکستان فقط یک هفته پس از آن به این آزمایش دست زد که رقیب دیرینه اش، هند، آزمایش موفقانۀ راکت جدیدی به نام اگنی پنج را ادعا کرد. راکت بالستیکی یی را که هند ادعای آزمایش آن را کرده بود، توانایی هدف قرار دادن نقاطی به فاصلۀ پنجهزار کیلومتر را داشت.

XS
SM
MD
LG