لینک های دسترسی

انتقاد پاکستان از ایالات متحده


انتقاد پاکستان از ایالات متحده

حکومت پاکستان حملۀ ایالات متحده را شدیداً مورد انتقاد قرار داد که منجر به قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده گردید. پاکستان هشدار داد که کشور ها باید چنین فکر نکنند که آنها میتوانند مستقماً از پاکستان عبور و مرور نمایند.

وزارت خارجۀ پاکستان به روز سه شنبه طی یک بیانیۀ نگرانی عمیق خویش را در رابطه به طرز عملیات نظامی ایالات متحده بیان داشت که بدون در میان گذاشتن مقامات پاکستانی انجام یافت.

به نقل از بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان، ادارۀ استخبارت پاکستان همواره اطلاعات را در مورد محوطۀ شهر ایبت آباد با ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده در میان میگذاشت.

این وزارت علاوه نموده که ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده و سایر ادارات استخباراتی دوست، به طور گسترده از اطلاعاتی سود جسته اند که از سوی استخبارات پاکستان تهیه گردیده است.

XS
SM
MD
LG