لینک های دسترسی

درخواست حکومت پاکستان از پارلمان آن کشور


آرشیف

تنش ها میان رهبران حکومت ملکی و نظامیان اردوی پاکستان، رو به وخامت است. صدراعظم پاکستان خطاب به اعضای پارلمان آن کشور گفته است که آنها باید در میان دیموکراسی و دیکتاتوری، یکی را برگزینند.

یوسف رضأ گیلانی امروز جمعه به اسامبلۀ ملی پاکستان سخنرانی کرده و گفت، بدون در نظرداشت نتیجۀ تحقیقات در مورد یک سند متنازعه یی که گفته میشود در آن حکومت پاکستان از امریکا برای جلوگیری از کودتا طالب کمک شده بود، دیموکراسی باید در آن کشور زنده بماند.

یکتن از متحدین آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، مسودۀ فیصله نامه یی را به مقصد حمایت از دیموکراسی به پارلمان پیشکش کرد که قرار است به روز دوشنبه بر آن رأی گیری صورت گیرد.

یوسف رضا گیلانی گفت که این فیصله نامه برضد هیچ نهادی، به شمول اردو و قوۀ قضاییه، نمی باشد بلکه در عوض از روند دیموکراسی و دوام نظام پارلمانی در پاکستان، پشتیبانی میکند.

XS
SM
MD
LG