لینک های دسترسی

بهانه تراشی پاکستان در جنگ علیه دهشت افگنی


آرشیف

یک بیانیۀ مطبوعاتی مختصر قوای نظامی پاکستان تحقیقات ایالات متحده را فاقد از حقایق عنوان کرده، آن را رد می کند و همواره خواهان پوزش طلبی واشنگتن از تلفات عساکر پاکستان در نتیجۀ حملۀ پیمان اتلانتیک شمالی شده است.

اعجاز ختک، رئیس دیپارتمنت حقوق بین دول پوهنتون پشاور موقف شدید پاکستان را در این مورد بازی سیاسی عنوان می کند تا از آن طریق بتواند اهدافی را بر آورده سازد که در افغانستان تعیین کرده است.

به گفتۀ آقای ختک اسلام آباد و واشنگتن هر دو نیازمند همکاریی یکدیگر در افغانستان می باشند ولی هر دو جانب اهداف و علایقی را تعقیب می کنند که با هم مطابقت ندارد.

یک نوع چانه زدن بین دو کشور روی نیازمندی های هر دو جریان دارد که این وضع روان، مسیر سازنده نیست و حالت را وخیمتر می سازد.

آقای ختک می گوید پاکستان خواهان استقرار و نصب حکومتی در کابل است که گروه مورد علاقۀ آن – تحت نام طالبان و یا هر چهرۀ دیگر – حق تصمیم گیری را داشته باشد و تا نفوذ هند را در آن کشور محو و یا هم به پائین ترین سطح بیاورد. اما سیطرۀ نفوذ ایالات متحده بر هند به اندازۀ نیست که این خواهش پاکستان را پوره کند که در نتیجه، این موضوع به مشکل بزرگ برای ایالات متحده در منطقه مبدل شده است.

فاروق بشر، استاد پوهنتون کابل می گوید مشکلات داخلی پاکستان بین حکومت ملکی و قوای نظامی و استخباراتی به پیچیدگی این مشکل می افزاید.

آقای بشر می گوید شرایط فعلی مقتضی تصمیم گیری های دشوار از جانب واشنگتن می باشد تا از جانبی در جستجو راه مصلحت آمیز باشد و از سوی دیگر فشار های اقتصادی را با محدود و مشروط ساختن کمک های ملکی و نظامی افزایش دهد.

آنچه هر دو آگاه امور موافقت دارند، از خودگذری دو جانب برای حل بحران جاری می باشد زیرا ادامه و تشدید آن نه تنها روابط را کشیده تر می سازد بلکه منطقه را وارد صحنۀ ناخوش آیندی خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG