لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ کنندۀ انتحاری خوردسال در پاکستان


یک حمله کننده ی خوردسال که قبل از انفجار به دست پولیس دستگیر شد.

یک پسر چهارده ساله یی که برای انجام حملۀ انتحاری بر یک زیارت در پاکستان اعزام شده بود، میگوید که صد ها تن دیگر به مانند وی تحت آموزش حملات انتحاری قرار دارند.

پولیس این پسر را که عُمر نام دارد، به روز یکشنبه زمانی دستگیر نمود که در منفجر ساختن بم حاملش، در محوطۀ زیارت سخی سرور ناکام ماند.

عُمر در حالی که از بستر شفاخانه با رسانه ها صحبت مینمود، گفت که بیش از ۳۵۰ تن از پسران در یک منطقۀ نزدیک به سرحد افغانستان، تحت آموزش حملات انتحاری قرار دارند.

انفجاری که هفتۀ قبل در زیارت سخی سرورِ دیرۀ غازی خان صورت گرفت، باعث هلاکت ۴۱ تن گردید و قرار بود عمر چهارده ساله، انفجار دومی را زمانی انجام دهد که عملۀ کمک و نجات به ساحۀ انفجار اولی برسد.

XS
SM
MD
LG