لینک های دسترسی

رد ادعای طالبان توسط پاکستان


وزیرخارجه پاکستان یافته های یک گزارش ناتو مبنی بر حمایت سازمان استخبارات پاکستان، آی اس آی، از طالبان افغان را رد میکند.

در این گزارش به نقل از هزاران زندانی طالبان شورشی نوشته شده است که آنها در پاکستان برای جنگ در افغانستان آماده میشدند. گزارش بویژه از َآی اس آی نام میبرد که ادعا میشود در پناه دادن، تسهیل و واداشتن فرماندهان طالبان افغان به جنگ نقش دارد.

اما حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان، که سرگرم دیدار یک روزه از کابل است، به خبرنگاران گفت ادعاهای مطرح شده در گزارش ناتو، چیز تازه ای نیست و اسلام آباد آنها را رد میکند.

XS
SM
MD
LG