لینک های دسترسی

Breaking News

جهاد مطبوعاتی طالبان پاکستانی


جهاد مطبوعاتی طالبان پاکستانی

نشریه پالیسی خارجی مشعر است که یکماه بعد از تائید مرگ اسامه بن لادن، رهبر القاعده، رهبر گروه طریق طالبان پاکستانی، طی اعلامیۀ به همین مناسبت ایالات متحده و حکومت پاکستان را تهدید نمود که انتقام قتل بن لادن را خواهند گرفت.

بعداً این گروه حمایت خود را از ایمن الظواهری، جانشین بن لادن اعلان کرد.

گروه طریق طالبان یا "تی تی پی" مانند چتری برای ده ها جنبش دیگر تند روان میماند که در داخل مناطق قبایلی پاکستان و ایالت خیبر پختونخواه عملیات شورشی را انجام میدهند. گفته میشود که تعداد این تندروان به هزاران نفر میرسد.

نشریه پالیسی خارجی میگوید اعلامیۀ که از طریق صفحه انترنتی جهبۀ مطبوعاتی جهانی اسلامی یا " جی آی ایم ایف" به نشر رسید گواهی بر آن است که گروه طریق طالبان همچنان به حملات فرامرزی و داخلی ادامه خواهد داد.

"جی آی ایم ایف" یک شبکه مطبوعاتی فرامرزی بوده و نشرات آن به لسان های مختلف ترجمه و نشر میشود.

این اعلامیه به امضای عمر خالد خراسانی، رهبر گروه طریق طالبان میباشد که در مهمند اجنسی مستقر است.

صحبت از بهره جویی از طریق نشرات و مطبوعات است و این گروه با استفاده از صفحات انترنتی و مصاحبه ها با شبکه های خبری به بهترین وجه از آن استفاده می کند.

نشریۀ پالیسی خارجی مشعر است، اعلامیه گروه طریق طالبان که به روز ۸ جون به چاپ رسید به دنبال مصاحبه آژانس خبری رویترز با خراسانی منتشر شد.

این مصاحبه به صورت مستقیم و رویارویی نبود بلکه وی در یک نوار ویدیو از قبل ثبت شده به سوالات دریافت شده از جانب رویترز پاسخ گفته بود.

در این مصاحبه، رهبر گروه طریق طالبان گفت که حملات اخیر در پاکستان فقط یک آغاز برای انتقام جویی از قتل اسامه بن لادن میباشد. وی به رویترز گفت که کشته شدن رهبر القاعده هیچ تاثیر معنوی را بر گروه های مرتبط به آن بجا نخواهد گذاشت و روابط گروه طریق طالبان با شبکه مرکزی القاعده و طالبان افغان همچنان مستحکم بجای خود باقی است.

نشریه پالیسی خارجی میگوید خراسانی ادعا نمود که تعداد کثیری از پشتون ها در حمایت از گروه وی صف بسته اند ولی وی همچنان گفت، کسانی در مناطق قبایلی هستند که هنوز هم مخالفت می نمایند و این موجب نگرانی رهبران گروه طریق طالبان شده است.

و در اینجا باز هم به بحث استفاده از انترنت و مطبوعات توسط تندروان بر می گردیم که چگونه ولی الرحمان مهسود معاون گروه طریق طالبان با نشر نامۀ در صفحات جهادی به زبان اردو که تاریخ آن ۱۹ اپریل بود به رهبران قبایلی از عدم پیوستن شان به مجاهدین اخطار میدهد.

نشریه پالیسی خارجی مشعر است اعلامیه های این گروه ها از طریق صفحه انترنتی جهبۀ مطبوعاتی جهانی اسلامی یا "جی آی ایم ایف" به نشر میرسد.

"جی آی ایم ایف" بیشتر مسئولیت ترجمه اعلامیه ها و دیگر نشرات را دارد که شامل ویدیو تیپ ها، کست های صوتی و غیره میباشد که به لسان های عربی، اردو، پشتو و انگلیسی ترجمه میشود.

تشکیل موسسه ال قدسیه، آغاز دیگری برای "جی آی ایم ایف" میباشد. از طریق ال قدسیه، نشرات مطبوعاتی و تبلیغاتی به دیگر لسان های جنوب آسیا چون اردو، هندی، بنگالی، پشتو و فارسی ترجمه میشود.

نشریه پالیسی خارجی میگوید "جی آی ایم ایف" در پیامی که به مناسبت آغاز کار ال قدسیه به نشر رسانید گفته است که مطبوعات حربۀ مهمی در جنگ های عصر حاضر میباشد. ترجمه های القدسیه از طریق صفحات انترنتی جهاد که مرکز نشرات "جی آی ایم ایف" میباشد و حرکت مجاهدین الشباب سومالیه به نشر میرسد.

"جی آی ایم ایف" در نشرات خود بیشتر از آهنگ ها و شعر های که در وصف رهبران شورشیان سروده شده است، استفاده میکنند تا جوانان را ترغیب نمایند که به جنبش گروه طالبان بپیوندند.

القدسیه هم چنان صفحات انترنتی مباحثات یا فورم را هم به زبان های عربی و انگلیسی دارد که به نام های انصار المجاهدین و جماعت حفصه یاد میشود. این نشرات در استدیوی عمر مربوط به القدسیه تهیه میشود.

نشریه پالیسی خارجی میگوید اینکه گروه طریق طالبان از طریق "جی آی ایم ایف" نشرات را به منابع دیگر ارسال میدارد جای تعجب نیست زیرا طالبان پاکستانی مدت هاست که به شبکه مرکزی القاعده وفادار بوده و با جنبش های دیگری چون جنبش اسلامی ازبکستان و غیره ارتباط دارند. و اما گروه طریق طالبان در تبلیغات خود هم چنان مستقل بوده و قابلیت تولید نشرات و پخش آن را از طریق منابع داخلی دارند.

نشریه پالیسی خارجی میگوید این هم اهمیت دارد که چرا نشرات گروه طریق طالبان و یا حرکت الشباب فقط از مجرای "جی آی ایم ایف" نشر میشود نه از طریق مرکز مطبوعاتی الفجر.

دلیل آن اینست که الفجر همواره اعلامیه ها و تبلیغات شبکه مرکزی القاعده را به نشر میرساند و شبکه های مغرب اسلامی و القاعده در شمال افریقا و حرکت اسلامی عراق هم از آن استفاده میکنند.

این تفاوت ها در پخش نشرات و تبلیغات نشان میدهد که هنوز هم از نظر مفکوره یی، بین گروه های طالبان پاکستانی و افغان و شبکه مرکزی القاعده، تفاوت های وجود دارد.

نشریه پالیسی خارجی میگوید حداقل از نظر سمبولی گروه های طالبان پاکستانی و افغان میخواهند ملا محمد عمر، قابلیت های مستقلانه نشراتی خود را حفظ نماید.

ملا عمر تا به حال روابط مطبوعاتی با الشباب ندارد. شبکه مطبوعاتی طالبان افغان متشکل از چند صفحه انترنتی است که منظم تجدید میشود و یک مجله ماهانه انترنتی است که در استدیو های محلی که یکی آن الامارت است تولید میشود.

نشریه پالیسی خارجی در اخیر مقاله مشعر است که با تفاوت های مفکوره یی بین طالبان افغان و پاکستانی متوجه میشویم که گروه طریق طالبان چون وابستگی بیشتر با شبکه مرکزی القاعده دارد نشرات خود را از طریق شعبات این شبکه برای دسترسی مردم در ابعاد گسترده تر به نشر میرساند و طالبان افغان هنوز هویت محلی خود را نگهداشته و زیاد نمی کوشند ُبعد شان وسیعتر گردد.

XS
SM
MD
LG