لینک های دسترسی

نگرانی ایالات متحده در مورد وضع پاکستان


نگرانی ایالات متحده در مورد وضع پاکستان

مأمورین دفاعی ایالات متحده در مورد وضع پاکستان ابراز نگرانی نموده اند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه به کمیتۀ خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده گفت در مورد وضع آن کشور جنوب آسیا بسیار نگران است.

گیتس گفت پاکستان با مشکلات بزرگ اقتصادی و شورش داخلی مواجه میباشد که ممکن منجر به جنگ با هند گردد. اما وی همچنان از پاکستان بخاطر اعزام 140 هزار عسکر در امتداد سرحد افغانستان و تصفیۀ چندین پناهگاه شورشیان تمجید نمود.

مایک مُلن، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت نسبت به هر زمانی در مورد اقدمات قوای نظامی پاکستان خوشبین میباشد، ولی از لحاظ سیاسی و اقتصادی آن کشور در حالت بدی قرار دارد.

از جانب دیگر، واشنگتن بر حکومت پاکستان اصرار ورزیده تا کارمند وزارت خارجۀ امریکا که، که به گفتۀ مقامات امریکایی مصئونیت دپلوماتیک دارد، رها نماید.

جیمز فلپ، کارشناس امور آسیای جنوبی در بنیاد هیرتیج در واشنگتن از برخورد پاکستان و قوۀ اجرایویی آن در ارتباط به قضیۀ دیوس ریماند انتقاد کرده میگوید حکومت پاکستان باید مسئولیت های حقوق خود را مراعت نموده، با یک دپلومات برخورد درست نماید. و دوم اینکه، قضیه را به شکل منصفانه مورد پیگرد قرار دهد.

باوجود سفر جان کری، سناتور ارشد ایالات متحده به پاکستان تا هنوز نتجۀ مثبتی درین مورد گزارش نشده است.

XS
SM
MD
LG