لینک های دسترسی

انفجارات پیهم در خط راه آهن سند پاکستان


انفجارات پیهم در خط راه آهن سند پاکستان

مأمورین پاکستان میگویند، در نتیجۀ حملات تندروان مظنون در ایالت سند، خطوط آهن متلاشی گردیده و باعث به تعویق افتادن خدمات قطار آهن شده است. به گفتۀ مقامات امنیتی، درین انفجارات، حد اقل دو تن زخمی شده اند.

مأمورین می افزایند که این حملات امروز جمعه، بر خطوط آهن در شهر های کراچی، حیدر آباد، نواب شاه و محراب پور صورت گرفت.

به گفتۀ آنها، این انفجارات در فاصلۀ کمِ زمانی، یکی پی دیگری بوقوع پیوسته و چنان معلوم میگردد که سلسلۀ از حملات تنظیم شده بوده است.

این در حالیست که رئیس جمهور پاکستان، امروز به اعضای کابینۀ جدیدش که نسبت به کابینۀ قبلی کوچکتر می باشد، سوگند وفاداری داد.

در مراسم امروز، بیست و دو عضؤ کابینۀ جدید که بیشتر آنها چهره های کابینۀ قبلی می باشند، حلف وفاداری یاد نمودند.

XS
SM
MD
LG