لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن نهُ تن در پاکستان


کشته شدن نهُ تن در پاکستان

پولیس پاکستان میگوید در انفجار انتحاری ذریعۀ موتر بم گذاری شده در شمالغرب آن کشور حداقل 9 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح گردیدند، این در حالیست که حد اقل شش تن دیگر زمانی به قتل رسیدند که یک واسطۀ دولتی هدف کمین قرار گرفت.

مقامات گفتند، شخص انتحاری مواد منفجرۀ خویش را در شهرک انگو منفجر ساخت.

طبق گزارشات واصله حد اقل چهار منسوب پولیس در بین قربانیان قرار داشت.

این واقعه در یک ساحۀ رهایشی بوقوع پیوسته و حداقل 10 منزل را تخریب نموده است.

پولیس میگوید، در موتر انتحاری تقریباً 300 کیلوگرام مواد منفجره جابجا شده بود.

در عین حال تندروان در خیبر ایجنسی بر یک موتر نظامی حمله نموده حد اقل شش منسوب پولیس قبایلی را به قتل رسانیده اند.

XS
SM
MD
LG