لینک های دسترسی

حمله انتحاری در شمالغرب پاکستان


تصویری از مخروبۀ تعمیر پولیس در شهر پشاور

پولیس پاکستان میگوید انفجار انتحاری موتر بم در نزدیکی یک ماموریت پولیس در شمالغرب آنکشور حداقل بیست و شش نفر را هلاک نموده است.

این دومین حمله انفجاری با موتر میباشد که در چند روز اخیر در منطقه اتفاق می افتد. بیش از ۴۵ نفر در این حمله که در شهرک هنگو در ایالت خیبر پشتون خواه صورت گرفت، مجروح گردیدند.

به روز چهارشنبه، یک بم گذار انتحاری، موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را به یک تعمیر پولیس در شهر پشاور تصادم داده حداقل هشت نفر را هلاک نمود که اکثر شان منسوبین پولیس بودند.

طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و میگویند که به انتقام از مرگ اسامه بن لادن این اقدام را نموده اند.

XS
SM
MD
LG