لینک های دسترسی

درگیری ها میان گروه های تندرو در پاکستان


آرشیف

مقامات در شمال غرب پاکستان میگوید، در جریان یک برخورد میان گروه های رقیب تندرو، ۱۵ تندرو از بین رفته است.

مقامات میگویند، این درگیری به روز شنبه در منطقۀ قبایلی وروکزی اتفاق افتاد.

دلیل این درگیری تا به حال واضح نگردیده است.

مقامات میگویند، دو موترسایکل سوار، یک بم را در آن ساحه منفجر ساختند که به گفتۀ آنان تلفاتی را در پی نداشت.

XS
SM
MD
LG