لینک های دسترسی

Breaking News

اوج دوبارۀ خشونت ها در شهر کراچی


تصویری از عسکر پاکستانی در شهر کراچی

در شهر کراچی پاکستان، خشونت ها تازه شده و تنها روز جمعه، حد اقل یازده تن در آن کشته و بیش از هژده تن دیگر زخمی گردیدند.

این خشونت ها میان گروه های رقیب صورت گرفته و مقامات نگفته اند که آیا انگیزۀ کشتار ها سیاسی بوده یا خیر.

در ماه جاری، خشونت های سیاسی و قومی در شهر کراچی، حد اقل صد تن را به کام مرگ کشانده است.

نا آرامی زمانی اوج گرفت که تحریک متحدۀ قومی در ماه جون گذشته، از ائتلاف حکومت ایالتی سند خارج شد.

پولیس میگوید، خشونت ها و کشتار ها، میان تحریک متحدۀ قومی که اکثریت آن را اردو زبانان تشکیل میدهد و رقیب عمدۀ آن، یعنی عوامی نشنل پارتی که نمایندگی از پشتون ها مینماید، ناشی شده است .

گمان میرود که هر دو حزب و همچنان حزب برسراقتدار پیپلز پاکستان، با گروه های مسلح در شهر کراچی، ارتباطاتی دارند.

XS
SM
MD
LG