لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش تعداد تلفات ناشی از بمگذاری دیروز در پاکستان


تعدادی از شهروندان پاکستان که در میان آب ناشی از سیل منازل شانرا ترک نموده اند.

شمار تلفات ناشی از حملۀ انتحاری بر یک مراسم جنازه در شمالغرب پاکستان، به چهل نفر رسیده است.

این انفجار که به روز پنجشنبه رخ داد، هدف آن ملیشه های ضد طالب بود که برای شرکت در مراسم جنازه، در منطقۀ قبایلی دیر سفلی تجمع نموده بودند.

حدود هفتاد نفر، به سبب زخم های برداشته درین انفجار، بستری شفاخانه شده اند.

تا حال مسئوولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته اما طالبان پاکستانی درین اواخر حملات شان را بر قبایل طرفدار حکومت، شدت بخشیده اند.

به روز سه شنبه، افراد مسلح در حومۀ پشاور، بر یک بس مکتب آتش گشوده، رانندۀ آن و چهار طفل حامل بس را، کشتند.

مسئوولیت این حمله را طالبان ادعا نموده و گفتند، این اطفال مربوط به قبیله یی می باشند که در منطقه برضد آنها میجنگند.

XS
SM
MD
LG