لینک های دسترسی

مذاکرات وزرای مالیه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد


مذاکرات وزرای مالیه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد

در مذاکراتی که بین وزرای مالیه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت، پیشنهاد شد که روی توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی بین دو کشور تأکید صورت گیرد.

در مذاکراتی که بروز سه شنبه میان وزرای مالیه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد پاکستان صورت گرفت، پیشنهاد شد که بر علاوه توسعه معاهدۀ تجارت زمینی افغانستان و پاکستان، روی توسعه و انکشاف همکاری تجارتی و اقتصادی میان دو کشور همسایه نیز تأکید صورت گیرد.

داکتر عمر زاخیل وال، وزیر مالیۀ افغانستان گفت: "جهت استفاده از معادن موجود و سایر امکانات اقتصادی، به یک وسیلۀ وسیع مواصلاتی ضرورت است."

داکتر زاخیل وال افزود، "افغانستان در مناطق شمالی خود، با کشور های تاجکستان و ازبکستان، راه آهن احداث مینماید و اگر پاکستان هم شبکه راه آهن را تا دو سال آینده به قندهار و جلال آباد توسعه دهد، کمک زیادی در ارسال معادن در منطقه صورت میگیرد."

داکتر عبدالحفیظ شیخ، وزیر مالیۀ پاکستان گفت که پاکستان نیز خواهان تأمین روابط مواصلاتی و خصوصاً ارتباطات راه آهن با افغانستان است و با علاقمندی خاص خواهان تأمین روابط، نه تنها در سطح حکومتی بلکه در سطح مردم میباشد.

داکتر زاخیل وال در جواب سوالیکه، ایندو کشور با وجود افزایش واقعات خشونت بار میتوانند ایجاد راه های مواصلاتی مطمئن را در منطقه یقینی سازند؟ گفت: " یشترین ثبات امنیتی به افزایش امکانات اقتصادی و حیاتی برای ساکنین دو کشور ارتباط میگیرد."

ثبات امنیت در منطقه زمانی به دست میآید که امکانات اقتصادی و حیاتی برای ساکنین هر دو کشور فراهم شود.

XS
SM
MD
LG