لینک های دسترسی

تندروان طالب اجساد ۶ عسکری کشته شده را به پاکستان تسلیم کردند


تندروان طالب اجساد ۶ عسکری کشته شده را به پاکستان تسلیم کردند

پاکستان میگویند، تندروان طالب اجساد ۶ عسکری را که در هنگام یک حمله در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند، به آنها تسلیم کرده اند.

مقامات ارودی پاکستان میگویند، تندروان طالب اجساد ۶ عسکری را که در هنگام یک حمله در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند، به آنها تسلیم کرده اند، ولی حد اقل ۲۹ عسکر دیگر هنوز هم مفقود الاثر هستند.

جنرال اتهر عباس، سخنگوی ارودی پاکستان بروز جمعه به صدای امریکا گفت، اجساد به سران قبایلی در منطقه قبایلی مهمند بروز جمعه تسلیم داده شد.

مقامات میگویند، پس حمله یی طالبان در شروع هفته بر یک محل تفتیش، تقریبا ۶۰ شبه نظامی در منطقه قبایلی مفقود گردیدند.

عباس میگوید، ۲۵ عسکر پاکستانی که به خاک افغانستان عبور کرده بودند، به مراکز خود به پاکستان برگشته اند.

XS
SM
MD
LG