لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش باور افغان ها به عملی شدن خواسته های شان توسط پاکستان


افزایش باور افغان ها به عملی شدن خواسته های شان توسط پاکستان

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه و محمد معصوم ستانکزی ریس دارالانشای شوری عالی صلح در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه اش طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران معلومات ارایه نمودند.

مامورین افغان گفتند رهبران هر دو کشور رضایت خویش را در رابطه به پیشرفت همکاری های دوجانبه گشایش یک فصل جدید در روابط دوجانبه، توسعه همکاری دو طرفه در تمام سطوح به شمول همکاری و سهمگیری مشترک هر دو کشور در رسیدن به صلح و انکشاف اقتصادی ابراز نمودند.

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت جانب پاکستان از توقعات مردم افغانستان در مورد روند صلح و پناه گاه ها، آگاه می باشد که باید برای حل آن وارد اقدامات عملی شد. او گفت جانب افغانستان با خواسته های مشخص وارد پاکستان گردیده بود.

وحید عمر گفت پاکستان نسبت به گذشته ها با مسایل و خواسته های جانب افغانی برخورد بهتر نمود و تعهدات مبنی بر اقدامات عملی را نیز وعده نموده است. او افزود در ماه اکتبور سال روان که هیئت عالی هر دو کشور درمورد اقدامات عملی باهم دیدار خواهند کرد.

جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه گفت کمیسون مشترک به ریاست رهبران هر دو کشور ایجاد گردیده که هر سه ماه بعد دایر خواهد شد تا پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش خویش را ایفا نماید.

به گفته لودین در نشست های رهبران هردو کشور روی موضاعات و تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی ازجمله وصل آسیای میانه از طریق سرک با پاکستان انتقال برق و عملی شدن پروژه انتقال گاز توفقات و صحبت ها صورت گرفته است.

معصوم ستانکزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت وضعیت فعلی افغانستان و پاکستان به نفع هر دو کشور نمی باشد برای حل مشکلات در هر دو کشور صحبت های مفصل و مشخص صورت گرفت.

معصوم ستانکزی افزود سفر هیئت افغانی به پاکستان و دید و بازدید با مقامات آن کشور در حالیست که همواره جانب افغانی امیدواری های زیادی همکاری آن کشور را در گذشته ها داشته ولی زمان همواره شاهد آن بوده که پاکستان به تعهدات خویش بی اعتنایی نموده است.

او گفت ولی این بار گراف باور هیئت افغانی بر عملی شدن خواسته های شان از جانب پاکستان بلندتر می باشد.

XS
SM
MD
LG