لینک های دسترسی

Breaking News

خطر مصاب شدن 350 هزار طفل به مرض فلج


یک داکتر پاکستانی که در فعالیتهای واکسیناسیون پولیو نقش داشت، به روز دوشنبه در شهر کراچی به ضرب گلوله مهاجمین ناشناس کشته شد.

این تازه ترین ضربه بر فعالیتهای ضد پولیو در پاکستان بود.

درعین حال طالبان پاکستان بطور احتجاج بر حمله طیارات بی پیلوت برنامه واکسیناسیون دو روزه را که در پاکستان جریان دارد، درمناطق تحت فرمان شان منع قرارداده اند.آنها ادعا می کنند که به بهانه واکسین معلومات درمورد طالبان جمع آوری می شود.

بنا برهمین موانع مقامات در پاکستان دربخشهای از مناطق قبایلی واکسیناسیون پولیو را به تعویق انداخته اند. مقامات حکومت مرکزی ازحکومت های محلی خواسته اند تا شورشیان را متقاعد بسازند تا این کمپاین را درمناطق قبایلی نیز اجازه بدهند.

بدنبال پخش این خبر که شکلیل افریدی، یک داکتر پاکستانی برای یافتن بن لادن، رهبر اسبق شبکه القاعده، در پاکستان به سی آی ای، سازمان استخبارات امریکا، از طریق راه اندازی کمپاین واکسیناسیون همکاری نمود، برنامه واکسیناسیون در مناطق سرحدی پاکستان به افغانستان به مشکلاتی مواجه شده است.

داکتررفیق مسئول پولیوازصندوق اطفال ملل متحد در مناطق قبایل پاکستان به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان از توقف برنامه واکسیناسیون نگرانی دارد و می گوید که درتمام مناطق قبایلی یک تعداد زیاد اطفال در معرض خطر قراردارد.

رفیق گفت که معلوماتی را که حکومت به دسترس ما قرارداده، تعداد مجموعی این اطفال به ٣٥٠ هزار میرسد و درین تعداد مناطقی هم شامل است که دسترسی به ان مشکل است.

داکتر رفیق می گوید که واضح است درجاهایی که مهاجرین افغان موجود اند و واکسیوناسیون با مشکلات مواجه میباشد، آنها نیز متضرمی شوند.

داکتر نجیب الله صافی، از انجمن صحت عامه افغانستان، میگوید مهاجرین افغان چون به تمام مناطق افغانستان رفت امد دارند ازین سبب تصمیم به تعویق انداختن واکسیناسیون پولیودر هردو کشورتاثیر ناگوار دارد.

داکتر نجیب الله صافی می افزاید نباید صحت در مجموع و خاصتا برنامه واکسیناسیون به طور خاص شکار رقابتهای سیاسی گردد. هرگاه چنین کاری صورت گیرد ازیک طرف اطفال از صحت محروم می شوند و از جانب دیگر حیات کارمندان صحی خاصتا واکسیناتورها با خطر مواجه می باشد.

مقامات پاکستانی میگویند که در سرحدات با افغانستان در ٢٢ نقطه مراکز واکسیناسیون وجود دارد، اما بازهم تعداد زیاد اطفال درمنطقه از واکسیون بی بهره خواهند شد.

پولیو هنوز هم درافغانستان، پاکستان و نایجریا به مشاهده رسیده است و یک تعداد اطفال را فلج ساخته است. گفته می شود این مرض اطفال زیر سن پنج سال را می تواند حتی در ظرف چند ساعت فلج سازد و حتی در برخی موارد می تواند به مرگ اطفال بینجامد.

XS
SM
MD
LG